Ülkemizde Lobicilik Faaliyetleri

Bu yazımızda sizlere uzun zamandır bahsetmek istediğimiz bir konu olan ülkemizde lobicilik faaliyetleri konusundan bahsedeceğiz.Lobicilik, karar aşamalarını etkileme ve yönlendirme stratejisi şeklinde tanımlayabiliriz. Bu strateji doğrultusunda hedeflenen, genelde siyasi bir meselede değişim gerçekleştirmek ya da  değişim kararlarının önüne geçmektir. Şunu da söylemekte fayda var lobicilik profesyonel faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bu saydıklarımla da sınırlı değildir. Aynı zamanda imaj oluşturma da ve imaj yönetiminde de lobicilik faaliyetleri izlenebilir. Yazımda ayrıca lobicilik nedir, ülkemizde lobicilik faaliyetleri nelerdir, lobicilik faaliyetleri nasıl gerçekleştirilir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Lobicilik Nedir?

Belirlenmiş bir başlıkta kendi çıkarlarına göre durumlar elde etmek amacı ile oluşmuş, bu maksatla parlamento, medya, vb araçlar üzerinden beklenen siyasi ve/veya ticari sonuçları meydana getirme uygulamaları için gerçekleştirilen türlü çıkar/baskı gruplarının üyelerinden meydana gelen topluluğa lobi denir. Bu lobilerin yürüttüğü faaliyetler ise lobicilik olarak adlandırılır.

Ülkemizde Lobicilik Faaliyetleri

Ülkemizde Lobicilik FaaliyetleriÜlkemizde lobiciliğin tarihi Osmanlıya kadar uzanmaktadır. II. Abdulhamit’in Avrupa ülkelerinde Osmanlı’nın imajına dair bazı faaliyetler yürütülmesini sağladığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Bu bir temel olarak kabul edilebilir lakin tam anlamıyla bir lobicilik faaliyeti, cumhuriyetin ilanı ile başlamıştır. 1924 yılında Türk Teavun Cemiyeti ya da “Turkish Welfare Association” tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Osmanlı’da Lobicilik

Bu derneğin kuruluşu, aslında Osmanlı’dan Amerika’ya ilk göç edişlere kadar dayanmaktadır. Amerika’daki Rum ve Ermeni lobileri, Amerika ve Osmanlı arasındaki ilişkilerin ilerlemesini önlemek ve Amerikada yaşayan Türklerin ayrıcalıklarını azaltmak maksadı ile çalışmalar yürütüyorlardı. Buna karşı gelebilmek ve bir anlamdan bir yardımlaşma ağı kurmak amaçlı ilk kez New York’ta dernek kurulmuştur. Bu dernek bir yandan da Amerika’da bulunan ilk Türk lobisi olma özelliğini de taşımaktadır.

Derneğin ilk faaliyeti, Rum ve Ermeni Lobisinin “Lozan’a Hayır” adıyla ABD Ve Türkiye arasında imzalanan “Dostluk Ve Ticaret” anlaşmasının iptal edilmesini amaçlayan lobi faaliyetine karşı yürütülen çalışmalardır. Cemiyet bir broşür hazırlayarak ABD kongre üyelerine dağıtmıştır.

Bu dönemden bugüne kadar Türkiyenin yürüttüğü faal bir lobicilik çalışmasından bahsedemiyoruz. Lakin Türk-Amerikan dernekleri ile yürütülen kültürel lobi faaliyetleri ve ABD şirketleri üzerinden yürütülen ticari lobi faaliyetleri bulunmaktadır.

Avrupa Ülkelerinde Durumumuz

ABD üzerinde olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de pek aktif bir lobi faaliyeti yürüttüğümüz söylenemez. Mutlak suretle belli başlı çıkar grubu ve/veya baskı gruplarında etki alanı mevcut olsa da siyasi karar alma süreçlerini etkileme yöntemleri açısından çok da başarılı olduğumuzu söylemek mümkün değil. Bu noktada en etkili güç olarak ticari ithalat hacmimiz gösterilebilir. Fakat bir çok etken göz önüne alındığında, bu gücün uzun erimli bir başarı sağlamayacağı da açıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir