Siyasi Karar Alma Süreçlerini Etkileme Yöntemleri

Bu yazımızda size bir çok farklı etkenin siyasi karar alma süreçlerini nasıl ve hangi yöntemlerle etkilediğinden bahsedeceğiz. Siyasi karar alma süreçlerini etkileyen bir sürü etken bulunmaktadır.Bu etkenleri zaten yazımda inceledim. Ayrıca makalemde siyasi karar alma modelleri nelerdir, siyasi karar alma mekanizması nasıl çalışır gibi sorulara cevaplar aradım.

Karar Alma Süreçleri

Amerika başta olmak üzere demokratik ülkelerin neredeyse hepsinde siyasi karar alma süreçlerini etkilemek isteyen farklı çıkar gruplarının kendi içlerinde ortak amaçları için yürüttüğü faaliyetler vardır. Bu faaliyetleri yürütürken farklı yöntemler kullanırlar. Bunlar kısaca;

  • Lobicilik Ve Siyasi KararLobicilik
  • İkna
  • Kamuoyunu etkileme
  • Tehdit
  • Rüşvet
  • Sabotaj
  • Doğrudan hareket ve lokavt
  • Başka partiyi destekleme şeklinde özetlenebilir.

Şimdi bunların tam olarak nasıl uygulandığına bakalım.

Lobicilik Ve Siyasi Karar

Çıkar grupları politik konulardaki kararların kendi menfaatlerine uygun biçimde çıkması için, bu kararların alınmasında yer alan bileşenlerin üzerinde baskı kurmaya çalışırlar. Bu bileşenler hükümet, parlamento, yargı organları üyeleri ve bürokratlardan oluşmaktadır. Çıkar grupları bu kişilerle gizlice veya alenen temaslar kurmaktadır. Bu görüşmeler ile çıkarlarını korumaya çalışırlar. Bu doğrultuda bahsedilen kurumlara kendi gruplarından insanların yerleştirilmesini ve bu kişiler aracılığı ile lobicilik(kanun simsarlığı) yapmaya çalışırlar.

İkna

Bu yöntem, yasaların taslak halinde olduğu dönemde devreye girilerek, yine çıkarlar doğrultusunda yasanın revize edilmesi, düzenlenmesine yönelik çalışmalardır. Bunun iki yolu vardır; kanun tasarısının hazırlanma aşamasında, dışarıdan dolaylı müdahale ya da direkt hazırlayıcı ekibe dâhil olarak direkt müdahale. Genelde çıkar gruplarının talep ettiği ikinci yöntemdir. Bu yolla çıkar grupları ikna faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca bu gruplar, üst düzey bürokratlarla temasta bulunarak onları bilgilendirir ve ikna eder. Bu şekilde menfaatlerini koruma amacı güderler.

Kamuoyu Etkileme

Genellikle demokratik yönetimlerde kamuoyu üzerinde, grubun çıkarlarının geçerliliği konusunda pozitif etkileşim oluşturmak, bu grubun menfaatlerinin istenilen şekilde gerçekleşmesi açısından gayet mühimdir.

Tehdit

Çıkar grupları lobicilik veya ikna yöntemi ile halledemedikleri durumları çözmek için tehdit unsurları kullanırlar. Örneğin mevcut kanunun geçmesi durumunda, muhalefeti destekleyecekleri yönünde tehditleri kullanarak ilk adımı atarlar. Üye sayıları yüksek olmaları nedeniyle siyasetçiler nezdinde büyük bir ehemmiyet arz eden bu grupların kullandıkları karşı oy tehdidi önemli bir araçtır. Bir diğer tehdit unsuru da medyadır. Uzlaşılamayan politikacı ya da bürokratların özel yaşamları için sorun yaratabilecek bilgilerin medyaya sızdırılması gibi durumları da kullanabilirler.

RüşvetRüşvet

Menfaat grupları, hükümet bileşenlerine, bürokratlara ve diğer kamu görevlilerine rüşvet teklif ederek, grubun ortak çıkarlarını koruma altına almaya çalışırlar. Aynı amaçlar doğrultusunda medya kuruluşlarına da rüşvet verebilmektedirler. Siyasi karar süreçlerini bu şekilde etkilemeye çalışırlar.

Başka Partiyi Destekleme

Baskı ve çıkar grupları, politik sistem muhteviyatında bulunan tüm yapılarla karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki içerisindedirler. Bu gruplar, daha çok seçim zamanlarında ve akabinde Siyasi partilere maddi yardımlar sunabilmektedirler. Fakat siyasi iktidarla ortak çıkarlar konusunda çatışma içerisinde olan gruplar, muhalefeti destekleyerek iktidarı kendi çıkarları doğrultusunda konum almaya dair baskı altına almaya çalışabilmektedirler.

Aslında çıkar grubu  unsurlarının kullandığı bu yöntemler, grubun üyelerinin nitelik durumuna, elinde bulundurduğu gücün kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Doğalında etkileme oranı da değişiklik gösterecektir. Bu etkileme gücünü; üye sayısı, mali kaynaklar, organizasyon biçimi, sosyal statüler, siyasi yerleşke ve liderlik olarak sayabiliriz.

Yukarıda da okuduğunuz üzere siyasi karar alma süreçleri çok farklı yöntemlerle etki altına alınabilmektedir. Siyasi Karar Alma Süreçlerini Etkileme Yöntemleri yazımın sonuna geldik. Makalemi beğendiyseniz mutlaka;

Lobicilik Nedir,

Lobicilik Faaliyetleri Örnekleri yazılarımı okumanızı öneririm. Yukarıda da bahsettiğim üzere karar alma süreçlerinin tamamında lobicilik faaliyetleri önemli bir yer tutar. Lobicilik faaliyetlerinin farkına varmak oldukça önemli bir hale gelmiştir. İyi okumalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir