Lobicilik Faaliyetleri Örnekleri

Lobicilik tüm dünyada sürdürülen bir faaliyet modelidir. Lobicilik bir etkileme çabasıdır dersek bu doğrudan da yapılan bir şeydir dolaylı yollarla yapılabilir. Lobicilik faaliyetleri örnekleri için kullanılabilecek yöntemler çok da fazla değildir. Zaman, şekil, vb. kriterlerin doğruluğu, doğru tekniklerin de desteğiyle gerçekleştirilecek çalışmalarla lobi faaliyetleri başarıya ulaşabilir. Lobiciliğin en yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde hem ülke içindeki baskı gruplarını, hem de yabancı hükümetleri temsil eden lobicilerce yürütülen lobi faaliyetleri oldukça yaygındır. Bu çalışmalarda kullanılan yöntem, teknik ve örnek olaylar günümüzde esas alınmaktadır. Yazımda ayrıca lobicilik nedir, lobicilik yöntemleri nelerdir, doğrudan lobicilik nedir, dolaylı lobicilik nedir, örnekleri nelerdir gibi sorulara cevaplar aradım. İyi okumalar.

Lobicilik Yöntemleri

Lobicilik Yöntemleri ve FaaliyetleriLobicilerin amaca yönelik kullanılan yöntemlerden ilki doğrudan lobiciliktir. Doğrudan lobicilik, lobiciler ve yasama organınca en etkili yöntem olarak nitelendirilir. Bu yöntemde baskı grupları temsilcileri ya da lobiciler, yasama organı bileşenlerini bizzat ziyaret eder ve dostluk kurmayı amaçlar. Doğrudan lobicilik, yasama hareketinde de pek çok grup tarafından kullanılan temel stratejiyi oluşturur.

Doğrudan Lobicilik

Amerika Birleşik Devletleri’nde doğrudan lobicilik, Kongre üyeleriyle doğrudan temas kurma, üyelerin yardımcıları ya da danışmanları ile görüşme ve görüşülen Kongre komiteleri ile işbirliği içine girme gibi faaliyetleri kapsar. Kongre üyeleri ve yardımcılarıyla işbirliği, lobici açısından yasamayı etkilemede önemli bir adımdır.

Doğrudan yaklaşım yöntemini kullanmak isteyen lobiciler, özellikle de yabancı hükümetler adına çalışanlar, etkilemeyi amaçladıkları personele ulaşmak için bu kişileri Kongre koridorlarında yakalayıp tanışmanın, odalarında ziyaret etmenin yanı sıra, çeşitli konular üzerinde derinlemesine raporlar hazırlayarak, Kongre oturumlarında söz alma (testimony) yolunu da kullanmaktadırlar.

Halka Dayalı Lobi Faaliyetleri

Lobicilerce kullanılan yöntemlerden ikincisi ise halka dayalı lobicilik (grass-roots lobbying)tir. Doğrudan lobicilik, kendini ifade edebilen bir kitle tarafından desteklenince daha etkili olabilmekte, aksi takdirde dar çerçeveli konular dışında başarı sağlamak zorlaşmaktadır. Bu amaçla çok sayıda organizasyon seçmenleri harekete geçirerek, Kongre üyeleri üzerinde etkili olmayı hedeflemektedir. Grass roots hareketi bazen organize olmayan kendiliğinden bir hareket gibi ortaya çıksa da çoğu zaman ya başlı başına bir yöntem ya da direk lobi faaliyetini desteklemek amacıyla devreye sokulan bir araç görünümündedir.

Günümüzde lobi kampanyalarının büyük bir çoğunluğu eğitim ve propaganda araçları ile sağlanır. Bu araçlarla kamuoyu harekete geçirilerek lobicinin amaçlarının toplum tarafından desteklenmesini sağlanmaya çalışılır. Birçok durumda Kongre’de görüşülen bir tasarının engellenmesi veya desteklenmesi amacıyla seçmenlerin Kongre üyeleriyle bağlantı kurması sağlanmaktadır.

Lobicilik Şirketleri

Lobici ŞirketlerBu şirketlerinin kiralanması ise lobi teknikleri arasında önemli bir yere sahiptir. Lobiciliğin merkezi olarak adlandırılan Washington DC’de çok sayıda lobi şirketi bulunmaktadır. Lobi faaliyetleri, emekli meclis üyeleri, avukatlar, halkla ilişkiler uzmanları, ekonomistler gibi çeşitli meslek dallarından kişiler tarafından yapılır. Bu kişiler lobici olarak çalışmaktadır.

Örneğin, Türkiye, ABD merkezli Ermeni, Yunan ve Uluslararası Af Örgütü lobilerine karşı koyabilmek için lobi çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye ekonomisinin önemli olduğunun ABD Kongresinde tartışılması, medyada Türkiye’nin görüşlerinin yer alması, Kongre’de Türk karşıtı lobilere karşı mücadele, Ermeni ilişkilerinin durumu gibi konular, yürütülen çalışmaların örneklerinden bazılarıdır.

Yazımın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lobi Faaliyetleri ve Örnekleri yazımı beğendiyseniz ve faydalandığınızı düşünüyorsanız kesinlikle;

Lobicilik Nedir

Ülkemizde Lobicilik Faaliyetleri yazılarımı okumanızı öneririm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir