Kamuoyu ve Kamuoyu Diplomasisi

Bu yazımızda son dönem sıkça bahsedilen kamuoyu ve diplomasisi hakkında bilgiler paylaşacağız.

Sözlük anlamı olarak kamuoyu; halkın belirli bir konuda tamamen benimsediği ortak görüşe verilen addır. Demokratik yönetim biçimlerinde kullanılan bir sistemdir. Son dönemlerde çok önemli bir kavram haline gelmiştir ve üzerinde bir çok çalışma yapılmaya başlanmıştır.

Kamuoyu Oluşturmak

Kamuoyu ve Kamuoyu DiplomasisiSıkça karşılaştığınız üzere özellikle siyasi yapılanmalar dönem dönem kamuoyu araştırmaları veyahut yoklamaları yaparlar. Ülke siyasetini direkt ve etkin bir şekilde etkileyen kavram, doğal olarak birçok çıkar grubunun da hedefleri arasındadır. Lobicilik faaliyetlerinden biridir.

Özellikle demokratik yönetimlerde kamuoyu üzerinde bu çıkar gruplarının menfaatlerinin haklılığı konusunda iyimser etki yaratmak, çıkar grubunun menfaatlerini gerçekliğe kavuşturmasına katkısı için gayet mühimdir.

Kamuoyu Diplomasisi

Çıkar grupları ve lobiler kamuoyunu etkileme ya da başka bir deyişle kamuoyunu yaratma süreci içerisinde iki ana hedefe doğru faaliyet yürütürler. İlki, kamuoyuna yeni bilgiler iletmek yoluyla onu etkilemek ve kendi menfaatleri yolunda uygun bir pozisyon yaratmak, ikincisi ise, temsil ettikleri çıkarların korunması amacıyla yasama ve yürütme organlarına etki etmektir.

Çıkar gruplarının kamuoyunu etkilemek amacıyla tercih ettikleri tarz, medya yolu ile propaganda yapmaktır. Genellikle büyük medya kuruluşlarını etkisi altına almış olan gruplar, kamuyounu etkilemekte ve kamuoyunu yaratmakta son derece başarılı olmaktadırlar. Bu gruplar ve medya arasındaki bağlantı, genel olarak menfaatlerin karşılıklı korunması ve genişletilmesi amacıyla sistematik bir ilişkiye dönüşmekte ve son tahlilde bu gruplar medya kuruluşu satın almaya kadar durumu ilerletebilmektedir.

Kamuoyunun üzerinde manipülasyon yaratmanın ve yeni bir kamuoyunu oluşturmanın farklı yöntemleri vardır. Bu yöntemlerin bir kısmı legal çerçeveye girse de genellikle çoğunluğu bu çerçevenin dışında kalan yöntemlerdir. Siyasi partiler, Sivil toplum kuruluşları, ekolojik konularda duyarlılık yaratmak isteyen gruplar, siyasi iktidar ve daha birçok grup veya topluluk kamuoyunun bu denli güçlü olduğu ülkelerde hedef olarak önlerine kamuoyu diplomasisini etkilemeyi koyarlar.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı gereğince kamuoyuna açıklanması gereken konularda elektronik imzalı bildirimlerin yapıldığı elektronik sistemdir. Mevcut yasa gereğince kamuya açıklanması gereken her türlü bilginin KAP’a bildirilmesi gerekmektedir. Bir nevi ticari şeffaflık durumu yaratan bu sistem bazı istisnai durumlarda kullanılmayabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir